Zapraszamy na XVII Dzień Papieski!

Zaczynamy mszą świętą o godz. 9.30 w kościele św. Jakuba w Skierniewicach. Po mszy odbędzie się miejska gra terenowa. 

Skauci Europy Skierniewice