7 października 2012 roku odbyła się pierwsza zbiórka rozpoczynająca nowy rok harcerski, tzw. zbiórka naborowa, podczas której licznie przybyłe dzieciaki oddawały się wilczkowym zabawom, a rodzice w tym czasie mogli dowiedzieć się, na czym polega skauting.

 

Tego samego dnia miał miejsce uroczysty apel, w czasie którego chłopaki dziękowali Łukaszowi Korbusowi za owocną współpracę.

Galeria